Opera Il Trespolo Turore – identyfikacja

Na początku 2018 roku przygotowałyśmy identyfikację wizualną dla przedsięwzięcia organizowanego przez Instytut Opery. Całość obejmowała zaprojektowanie plakatu, sesję zdjęciową solistów, ulotki, program, kampanię outdoor’ową. Jesienią tego samego roku dodatkowo powstało wydawnictwo DVD z nagraniem spektaklu.

Projekt plakatu został przełożony na wszystkie elementy identyfikacyjne wydarzenia. Jego interpretacja pojawiła się również w pomyśle na zdjęcia solistów. Premiera spektaklu odbyła się w Collegium Nobilum w Warszawie.

Za reżyserię odpowiadał Paweł Paszta, z którym szczegółowo omówiłyśmy wizję adaptacji, która pozwoliła nam przygotować zadowalającą propozycję plakatu. Artur Stefański – opiekun młodych solistów – przewodniczył tworzeniu całej identyfikacji, która dzięki fantastycznemu kontaktowi, rozwinęła się bardzo atrakcyjnie.